martes, 9 de diciembre de 2014

Il.lustracions exposades al Cafè Salambó