martes, 29 de julio de 2014

Preparant una llibreta d'instruccions per al cuidador del Django i la Pula.